5 grunde til at vælge økologi

5 gode grunde til at vælge økologi

 

iStock_000008474534XSmall1. Dyr i økologiske landbrug har det bedre:

Dyrene skal have forhold der gør at de kan leve så naturligt som muligt, det vil sige at de har mulighed for at komme ud, når vejrforholdene er til det. De har plads at bevæge sig på i stalden og de får økologisk grovfoder, dog må op til 5 % af foderet til grise og kyllinger være ikke økologisk.

Dyrene er sundere og gladere end dyr der står tæt i stalden. Køer på græs bliver mindre syge end opstaldede køer, og kalvene har et dejligt liv, hvor de får lov til at rende og lege med hinanden.

Økologiske høns får også mulighed for at komme udenfor og når de opholder sig indendørs har de bedre plads end ikke-økologiske høns, faktisk har de over dobbelt så meget plads som burhøns.

Hos de økologiske grise er forholdene også meget bedre, en økologisk so får lov at føde sine unger i det fri, med adgang til at kunne komme indenfor. Grislingerne får lov at blive hos deres mor til de er 7 uger gamle, hos ikke økologiske svin sker adskillelsen allerede når smågrisene er 3-4 uger gamle.

2. Maden smager bedre:

Køer der går på græs får mere velsmagende kød, det samme gælder for svin og kyllinger. Ikke økologiske kyllinger er opdrættet til at vokse hurtigt og have et uforholdsmæssigt stort brystparti, som sikre landmanden størst muligt udbytte ved slagtningen. De økologiske kyllinger er en race som vokser langsommere og har en mere naturligt udviklet krop, som også gør at kyllingen kan bevæge sig frit omkring.

Økologisk mad indeholder flere nærrings- og smagstoffer, grønsagerne bliver ikke pumpet med vand for at få dem til at se flotte og store ud, men får lov til at vokse i et naturligt tempo, uden brug af sprøjtegifte.

3. Ingen sprøjtegifte:

Når man vælger at spise økologisk slipper man for sprøjtegiftene, da det ikke er tilladt at bruge gifte i økologiske landbrug. I et normalt landbrug sprøjter man imod skadedyr, ukrudt og svamp, og der vil ofte være en lille del tilbage i det færdige produkt. I 2010 fandt man at grænseværdien for indehold af sprøjtegifte var oversteget i 1,6 % af de testede fødevarer*

*Kilde: EFSA: The 2010 European Union Report on Pesticide Residues in Food.

Fødevarer med pesticider kan være hormonforstyrrende og give allergi, så det er vigtigt at vaske fødevarerne grundigt hvis man spiser ikke-økologisk.Unavngivet

4. Renere grundvand:

Når landmændene i de traditionelle landbrug sprøjter deres afgrøder med sprøjtemidlerne, siver en del af dette ned og forurener vores grundvand. Danmark har altid haft rent grundvand, som kunne bruges direkte fra vandhanen. I takt med at mængden af sprøjtemidler er steget er forureningen af grundvandet det desværre også. Forbruget af sprøjtemidler hos de traditionelle landbrug stiger fortsat, men ved at vælge økologi kan du være med til at bremse udviklingen, da anvendelsen af sprøjtemidler ikke er tilladt i økologiske landbrug.

5. Ingen gensplejsning:

Det er forbudt at bruge gensplejsning i økologiske landbrug, man kender endnu ikke konsekvenserne af gensplejsning og det kan få katastrofale følger, hvis de gensplejsede planter breder sig i naturen.

En gensplejset plante er en naturlig plante der er modificeret, så den får unaturlige egenskaber. Mange gensplejsede planter kan tåle store mængder giftstoffer, så landmændene kan sprøjte uhæmmet uden at planterne tager skade af det. En særlig type majs er gensplejset så den danner et giftstof så den kan beskytte sig selv imod skadedyr.  Problemet er at giften også rammer de uskadelige dyr, og at skadedyrene efterhånden udvikler immunitet overfor giften.

I et økologisk landbrug må dyrene heller ikke fodres med gensplejset foder, men må dog modtage medicin med gensplejset indhold, da det ofte er den eneste mulighed.

Har du også fået lyst til at leve mere økologisk, så besøg Helsehelse.dk, her finder du et stort udvalg i økologiske fødevare og meget mere.

Leave a Reply